Etkinlikler

Öğrencilerimiz için, takip ettikleri dersler ve serbest oyun saatlerinin dışında, okul hayatının önemli bir parçasını da kampüs içerisinde ve dışında gerçekleştirdiğimiz ders dışı aktiviteler ve etkinlikler oluşturuyor. Düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz sanat ve müzik çalışmaları, çocukların paylaşımları ve sunumlarla şekillenen "assembly" saatlerimiz, yıl boyunca sıkça, değişik yerlere gerçekleştirdiğimiz eğlenceli ve öğretici geziler, çocuklarımızın her hafta bir saatlerini geçirdikleri kulüp saatleri gibi birçok farklı etkinlik düzenlemekte ve öğrencilerimizle birlikte şekillendirmekteyiz.

MÜZİK DİNLETİLERİ

ve ATÖLYELER

RESİM & HEYKEL

ÇALIŞMALARI

ÖĞRENCİ
KULÜPLERİ

ASSEMBLY

SAATİ

OKUL

GEZİLERİ

SOSYAL SORUMLULUK

PROJELERİ