Müzik ve Dinletiler

Okulumuzda müzik eğitimine çok önem veriyor,

 gerek haftalık müzik dersleri gerekse ses ve müzik atölyeleri ile sürdürüyoruz. Bunların yanı sıra Okul Aile Birliğimizin katkılarıyla hazırlanan proje kapsamında DEÜ Konservatuvarı öğrencileri ve eğitmenleri ile düzenli olarak dinletiler gerçekleştiriyor, çalgıları ve mensup

oldukları enstrüman ailelerini detaylı olarak

tanıma şansı buluyoruz. 

1cb401cd-9209-44f5-a964-8f55881a02b6.JPG