top of page

Rehberlik

Okulumuzda rehberlik çalışmalarımız, sınıflarımızdaki Montessori rehberlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz ve aileler ile iş birliği içerisinde, öğrencilerin olumlu deneyimler kazanmasına ve gelişimsel yollarında sağlıklı ilerlemelerine yardımcı olmak amacıyla sürdürülmektedir.

Okulumuzda Montessori felsefesi ışığında her çocuğun tek olduğu görüşünü benimseyerek, bireysel farklılıklara saygı çerçevesinde, çocuğun kendini gerçekleştirme, özgüven, uyum ve olumlu iletişim becerileri edinmesine destek olmaktayız. 

Öğrencilerin bulunduğu çevreye, yaşadığı topluma ve dünyaya karşı sorumluluk duyan, duyarlı, mutlu, evrensel bireyler olarak yetişmelerini önemsemekteyiz. 

Olumlu bir okul iklimi oluşturulmasında Montessori felsefesinin de temellerinden olan “barış içinde yaşama” hedefi ile hareket etmekteyiz. 
 
Bu amaçlar doğrultusunda öğrenciler ile yaptığımız bireysel veya grup toplantılarında:
 
-    Özgürlük ve iç disiplin
-    Sorumluluk
-    Empati
-    Yardımlaşma/dayanışma
-    Nezaket
-    Saygı/Sevgi
-    Problem çözme becerileri
-    Çatışma çözümü becerileri 
-    Duygu kontrolü/Öfke yönetimi
-    Duygusal farkındalık/kendini tanıma  
-    Benlik gelişimi
-    İletişim becerileri
-    Baş etme becerileri kavramları 
-    Erdemler ve duygular

Üzerine sohbetler etmekteyiz.

Aynı zamanda her çocuğun sosyal, duygusal, davranışsal ve bilişsel alanlardaki gelişimlerini takip etmek, okula uyum süreçlerinde yanlarında olmak, gerekli durumlarda bireysel/grup desteği sağlamak ya da gerektiğinde yönlendirmeler yapmak, aileler ile iş birliği sağlamak da sınıftaki Montessori rehberlerinin görevleri arasındadır. Ailelere destek amaçlı bilgilendirme yazıları, broşür, kitapçık hazırlamak, düzenli aile görüşmeleri yapmak ise diğer görevlerimizdendir.

Bu görevlerimizi yerine getirirken ekip ruhu ile çalışmayı önemsemekteyiz. Ekibimizi büyük bir aile olarak görmekte, ekip içi eğitimler ve toplantılar ile çocuklarımıza ve ailelere katkılarımızı en iyi düzeye çıkarmayı amaçlamaktayız.

Böylelikle mutlu okul, mutlu bireyler olma yolunda ilerlemeye devam etmekteyiz.

bottom of page