top of page

Rehberlik

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimiz, psikoloğumuz koordinatörlüğünde, aileler ve öğretmenlerin işbirliği ile öğrencilerin olumlu deneyimler kazanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimiz Montessori felsefesi ışığında her çocuğun biricik olduğu görüşünü benimseyerek, bireysel farklılıklara saygı çerçevesinde, çocuğun kendini gerçekleştirme, özgüven, uyum ve olumlu iletişim becerileri edinmesine destek olmaktadır. 

Öğrencilerin bulunduğu çevreye, yaşadığı topluma ve dünyaya karşı sorumluluk duyan, duyarlı, mutlu evrensel bireyler olarak yetişmelerini önemsemektedir. 

Olumlu bir okul iklimi oluşturulmasında Montessori felsefesinin de temellerinden olan “barış içinde yaşama” hedefi ile hareket etmektedir. 

 

Bu amaçlar doğrultusunda öğrenciler ile rehberlik saatlerinde ; 

 • Özgürlük ve İç disiplin

 • Sorumluluk

 • Empati

 • Yardımlaşma/dayanışma

 • Nezaket

 • Saygı/Sevgi

 • Problem çözme becerileri

 • Çatışma çözümü becerileri 

 • Duygu kontrolü/Öfke yönetimi

 • Duygusal farkındalık/kendini tanıma  

 • Benlik gelişimi

 • İletişim becerileri

 • Baş etme becerileri kavramları 

tamamen özgün oyun ve etkinlikler ile çalışılmaktadır. 

Aynı zamanda her çocuğun sosyal, duygusal, davranışsal ve bilişsel alanlardaki gelişimlerini takip etmek, okula uyum süreçlerinde yanlarında olmak, gerekli durumlarda bireysel/grup desteği sağlamak ya da yönlendirmeler yapmak, aileler ile işbirliği sağlamak da psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimimizin görevleri arasındadır. Ailelere destek amaçlı bilgilendirme yazıları, broşür, kitapçık hazırlamak, düzenli aile görüşmeleri yapmak ise diğer görevlerimizdir.

Bu görevlerimizi yerine getirirken eğitimin en temel unsurlarından olan öğretmenlerimiz ile de işbirliği ve uyum içerisinde, ekip ruhu ile çalışmayı önemsemekteyiz. Ekibimizi büyük bir aile olarak görmekte, ekip içi eğitimler ve toplantılar ile çocuklarımıza ve ailelere katkılarımızı en iyi düzeye çıkarmayı amaçlamaktayız.

Böylelikle mutlu okul, mutlu bireyler olma yolunda ilerlemeye devam etmekteyiz. 

bottom of page