top of page

Hakkımızda

shutterstock_1387897439.jpg

 Eğitim programımızı Dr. Maria Montessori’nin bizzat yaptığı çocuk gözlemlerinin ışığında bilimsel olarak geliştirdiği pedagojiyi takip ederek hazırladık. Evrensel çocuk ve ihtiyaçlarını temel alan Montessori pedagojisi zamansız bir yaklaşım olup sadece çocuğu merkeze almaktadır.

 Okulumuz da bu yaklaşımı öncelik alarak, Dr. Montessori’nin çizdiği yolda, gösterdiği çocuğu izleyerek çalışmalarını yürütmektedir.

 Okulumuzda çocuklar hayat için eğitilecekler, hayata ve topluma hazır birer birey olarak okulumuzdan çıkacaklar.

bottom of page