top of page

Kayıt Kabul Politikamız

AMAÇ
Anasınıfı, ilkokul ve ortaokula alınacak öğrencilerin seçimine yönelik yöntemin, kriterlerin ve uygulama esaslarının belirlenmesi.

ANASINIFI KAYITLARI
26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince; okul öncesi eğitim kurumlarında okula kayıt:

 • Ana sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 48 ayını dolduran ve 66 ayını doldurmayan çocuklar kaydedilir. Ancak bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-47 ay arası çocuklar da ana sınıfına kaydedilebilir.

 • 67, 68 ve 69 aylık olup da velisinin yazılı talebi veya sağlık raporu doğrultusunda ilkokula kaydı bir yıl ertelenen çocuklar Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına öncelikle kaydedilir.


İLKOKUL KAYITLARI
İlkokul 1. Sınıf Başvuruları :
26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği gereğince;

 • İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın Eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.

 • Okul müdürlüğü, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları velisinin vereceği dilekçe; 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.


KAYIT PROSEDÜRÜ
Bademler Köyü Koleji anasınıfı, ilkokul ve ortaokuluna belirlenen kontenjan dâhilinde aday öğrenci başvuruları alınır.
Anasınıfına başvuruda bulunmak isteyen velilerin;

 1. Aday Kayıt Formunu doldurması

 2. Belirlenen gün ve saatte öğrencisi ile birlikte okulumuza gelerek tanışması ve bilgi alış verişinde bulunması gerekir. (Aynı gün okul yönetimi tarafından öğrenciyi tanımaya yönelik görüşmeler yapılacaktır.)

Öğrenci gözlem ve görüşmelerinden elde edilen veriler okul yönetimince değerlendirilir ve öğrencinin kabul ve/veya reddi yönünde karar verilir. Kabul alan aday öğrencilerin kayıtları duyurulan resmi kayıt takvimine göre yürütülür.

ARANAN KAYIT KOŞULLARI
Bademler Köyü Koleji’ne , öğrencinin kesin kaydının alınabilmesi için hazırbulunuşluk koşullarını öğrenci ve veli düzeyinde sağlanması gerekmektedir. İrdelenen hazırbulunuşluk becerileri aşağıdaki gibidir.

AKADEMİK HAZIRBULUNUŞLUK
• iletişim, anlama, sorgulama, ilişkilendirme, özdenetim, düşünme, motor becerileri

SOSYAL – DUYGUSAL HAZIRBULUNUŞLUK
• arkadaşlarla uyum, yönerge alabilme, grup çalışmalarına yatkınlık, kurallara uyum, araç gereç kullanımı

---


Değerlendirmeler sonucunda kabul alan öğrencilerin okul yönetimine teslim etmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

 1. Öğrenci Kayıt Formu

 2. Öğrenci Rehberlik Bilgi Formu

 3. Öğrenci Sağlık Formu

 4. 12 Adet Vesikalık Fotoğraf (Yeni çekilmiş)

 5. Nüfus Fotokopisi

 6. İkametgah Senedi

 7. Aşı Kağıdı

 8. Sağlık Raporu

 9. Veli Vesikalık Fotoğrafı

 10. Finansal Sözleşme fotokopisi

 11. Burs Bildirim Formu (Varsa)


ÜCRET İNDİRİMİ
Bademler Köyü Koleji’nde, öğrencilerine verilen ücret indirimine ilişkin esasları aşağıdaki gibidir.

 • İkinci kardeş için eğitim ücretinde % 10, üçüncü kardeş için ise eğitim ücretinde % 20 indirim uygulanır.

Okul ücretlerimiz ve detaylı bilgi için okulumuzla iletişime geçebilirsiniz:

info@bademlermontessori.net
Tel: 0 232 776 66 33  /  0 232 776 66 37  /  0 232 776 66 38
GSM: 0 534 895 80 93

bottom of page